برگزاری جلسه پنجاه و پنجم هیئت مدیره انجمن

جلسه پنجاه و پنجم هیئت مدیره انجمن سه شنبه مورخ 1400/07/06 به صورت مجازی و با حضور کارشناسان میهمان جهت شور و مشورت تخصصی برگزار گردید در این جلسه که اکثر اعضاء حضور داشتند موضوع تاسیس تعاونی  جهت رفع نیاز اعضاء به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و میهمانان کارشناس دراین مورد مطالب مورد نیاز را مطرح و به سوالات اعضاء هیئت مدیره پاسخ دادند 

Leave a Reply

Your email address will not be published. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *