Corona's Hidden Corners

In tne name of God

Hello and Happy New Year

بعد از پایان جنگ  جهانی دوم و شکل گیری ساختار جدید دنیا و تقسیم بندی شرق و غرب کمتر کسی فکر میکرد که در 25 دسامبر سال 1991 میلادی حدود 46 سال بعد با فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی  نظم نوین جهانی برقرار شود و به فاصله 28 سال بعد از فروپاشی شوروی شیوع ویروسی ناشناخته جهان را بهت زده کند و باعث شروع تغییری بزرگتر در جهان و از همه مهمتر دگرگونی ژرف  در جهان بینی بشر و طرز فکر انسانها شود.

 If we pay attention to the effects and consequences of the new epidemic in the world, we will undoubtedly see the world undergoing fundamental changes and we will have a unique lesson. For example, severe economic consequences due to sharp declines in oil prices, declining stock exchanges, negative growth of the global economy due to quarantine more than half of the world, inability of the world's great superpowers to care for and support the lives of citizens, inefficiency of health structure The countries of the world, the inability of the humanities to treat and prevent this disease, the misguided and dysfunctional culture of some societies with some of the world's most protected leaders and celebrities, are the rapid and unbelievable death of human beings. As a result of the unresolved virus, all of this shows the wonder and astonishment of human beings, as well as the growing concern of human societies and the existence of undeniable common interests; 

از همه مهم تر بیانگر لزوم تغییر الگوی فکری غلطی است که در پس ذهن انسانها  پنهان است  و در تمام قسمت های زندگی انسانی سایه افکنده و در حقیقت مانع اصلی مقابله با چنین بحرانهایی میشود، هر کسی خودرا از دیگری جدا میداند و تصور میکند مشکل دیگران مربوط به آنهاست و دامن گیر شخص دیگر نمیشود.

 این باور غلط  مانند دستگاهی که هر قطعه آن  بخواهد جدا از بقیه  به صورت غیر مسئولانه و بدون هماهنگی با قطعات دیگر فعالیت کند درتمام بخشهای زندگی بشری فعال است . 

ویروس کرونای جدید با تمام دردها و رنجهایی که به ما تحمیل کرده  به وضوح مشخص کرد مشکل پیش آمده برای یک عضو جامعه میتواند مشکل همه جامعه باشد و اهمیت تغییر طرز فکر قدیمی پوسیده وکهنه انسان ها و لزوم ایجاد اتحاد، هماهنگی و مسئولیت پذیری بیشتر را  نمایان ساخت؛ حال با توجه به تجربه زنده فوق که هنوز درجریان است  ما بعنوان یک انجمن متشکل از ماشین سازان و تولید کنندگان و صنعتگران میتوانیم نسبت به مشکلات یکدیگر بی تفاوت باشیم؟ آیا  میتوانیم نسبت به مشکلات کشور بی تفاوت باشیم؟ صنعتگران و تولیدکنندگان خارج از انجمن چطور؟ آیا آنها میتوانند بی تفاوت و از عواقب  مشکلات پیش آمده درامان باشند؟ سازمانهای درگیر در امر صنعت و تولید  چطور؟

جواب تمام سؤالات فوق مسئولیت پذیری بیشتر نسبت به یکدیگر و جامعه و خروج از انفعال و وجدان کاری است. یک دستگاه مرغوب وسالم وقتی میتواند بدرستی کار کند و موثر و مفید واقع شود که تمام قطعات و اجزاء آن با هماهنگی و دقت و همدلی نسبت به هم کارکنند و یک هدف مشترک را دنبال کنند. تجلی اهداف مشترک انسانها تجربه کروناست . 

 سال جدید و اتفاقات درحال رخداد بهانه است برای ایجاد و گسترش این تفکر که مشکل صنعت و اقتصاد  کشور و بازار داخل مشکل همه است و محدود به قشر خاصی نمی باشد با توجه به نام گذاری سال جدید از طرف مقام معظم  رهبری به نام جهش تولید و تغییرات جبری و ناخواسته  جهانی در نتیجه ویروس کرونا  می طلبد با تلاشی مضاعف و همدلی و مسئولیت پذیری بیشتر نسبت به تحقق این شعار اقدام کنیم و سهمی برابر با همه اعضاء جامعه برای خود قائل شویم  ومشکل تولید و صنعت کشور را مشکل خود بدانیم.

 بی شک هر تلاشی در این جهت در چهارچوب اتحاد و همدلی و مسئولیت پذیری موثر واقع میشود هر ذهن دقیق و هر انسان هوشمندی با تعمق و تحلیل درست از وقایع پیش آمده درخواهد یافت که جهان به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا باز نخواهد گشت ودنیایی تازه با شرایطی جدید درحال شکوفایی است تغییرات همه جانبه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ناشی از کرونا درجهان بیانگر شکل گیری دنیایی  است که به سمت اتحاد و همدلی و مسئولیت پذیری بیشتر سوق پیدا کرده به عبارتی نظم نوینی دیگر در جهان درحال شکل گیری است و غافل ماندن  هر عضوی از جامعه بشری از این تحولات عواقب و پیامدهای سنگینی را برای او در پی خواهد داشت.

  پس باهم، دست دردست هم با یک دلی و احساس مسئولیت مضاعف در حیطه کاری و تخصصی خود مصمم تر از قبل حرکت کنیم.


Leave a Reply

Your email address will not be published. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *