سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره برگزار گردید

سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن روز سه شنبه مورخ 1399/07/29 به مدت دوساعت از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد در این جلسه که اکثریت اعضاء حضور داشتند مباحث مربوط به نمایشگاه مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت حساسیت هیئت مدیره نسبت به منافع اعضاء انجمن باعث شد تا تمام جوانب نمایشگاه با توجه به وضعیت بهداشتی کشور و تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه مجددا سنجیده شود 

Check Also

چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن به صورت ویدئو کنفراس برگزار گردید

چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره به صورت ویدئو کنفرانس سه شنبه مورخ 1400/02/07 از …

Leave a Reply

Your email address will not be published. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *