سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد

سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن به صورت ویدئو کنفرانس سه شنبه مورخ 99/07/15 به مدت دو ساعت برگزار گردید در این جلسه که اکثر اعضاء حضور داشتند موضوع نمایشگاه ایران پلاست 14 مجددا بررسی شد و جوانب برگزاری نمایشگاه ارزیابی گردید و اعضاء به طرح دیدگاههای خود پرداختند

Check Also

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن به صورت ویدئو کنفرانس بر گزار گردید

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن در مورخ 99/06/18 سه شنبه ساعت 5 بعد …

Leave a Reply

Your email address will not be published. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *