سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد

سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن به صورت ویدئو کنفرانس سه شنبه مورخ 99/07/15 به مدت دو ساعت برگزار گردید در این جلسه که اکثر اعضاء حضور داشتند موضوع نمایشگاه ایران پلاست 14 مجددا بررسی شد و جوانب برگزاری نمایشگاه ارزیابی گردید و اعضاء به طرح دیدگاههای خود پرداختند

Check Also

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره برگزار گردید

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن سه شنبه مورخ 99/11/21 به صورت مجازی به …

Leave a Reply

Your email address will not be published. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *