اهداف انجمن

اهداف انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تولید کنندگان تجهیزات پلیمری

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.

2- جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها و عارضه یابی در ساخت ماشین آلات و تجهیزات پلیمری و راهکارهای خروج از بحران و رقابت با ماشین آلات و تجهیزات پلیمری واراداتی

3- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليت ها. برگزاری همایش های تخصصی و میزگرد و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تألیف مقالات حرفه ای.

4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع، ابزار آلات و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.

5- سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت و تدوین استانداردهای مورد نیاز

6- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش ، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.

7- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.

8- دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه .

9- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.

10- حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن .

11- خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد و با رعایت مقررات جاری کشور .

12 – عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني.

13- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد .

14- قبول مسووليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها .

15- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در داخل كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.

16- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري .

17- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی مانند وب سایت و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه.

18- ارتباط با سازمان های پولی داخلی و بین المللی با هدف تسهیل و گسترش خدمات مالی به اعضاء در قالب قوانین کشور

19-  تشویق و حمایت از سرمایه گزاری مشترک در امر تولیدات و صادرات ماشین آلات و تجهیزات پلیمری.

20- برگزاری و یا حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت انجمن و برگزاری تورهای تخصصی صنعتی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن.

21- اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیئت های تجاری و بازار یابی از کشورهای خارجی.

22- جلوگیری از رقابت های نا سالم اعضاء با یکدیگر از طریق هماهنگی های درون تشکلی.

23- تلاش به منظور شفاف کردن موضوع گواهی عدم ساخت ماشین های پلیمری وارداتی  و سایر تجهیزات پلیمری وارداتی و حقوق و عوارض گمرکی آنها.