اخبار و مصوبات هیئت مدیره

سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره برگزار گردید

سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن روز سه شنبه مورخ 1399/07/29 به مدت دوساعت از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد در این جلسه که اکثریت اعضاء حضور داشتند مباحث مربوط به نمایشگاه مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت حساسیت هیئت مدیره نسبت به منافع اعضاء انجمن باعث …

توضیحات بیشتر »

سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن برگزار گردید

سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 99/07/01 سه شنبه به مدت دو ساعت و نیم به صورت ویدئو کنفراس برگزار گردید در این جلسه که تمام اعضاء حضورداشتند پیرامون جلسه اخیر با پتروشیمی و نحوه برگزاری نمایشگاه ایران پلاست 14 بحث و گفتگو شد اکثریت اعضاء با درنظر …

توضیحات بیشتر »

ثبت نام نمایشگاه ایران پلاست 14 شروع شد بزرگترین و مهمترین رویداد صنعت پلیمر کشور- 5 الی 8 دی ماه 1399 – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

پیرو جلسه 99/06/31 با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نمایشگاه ایران پلاست 14 قطعا برگزار میشود و تمهیدات منحصر به فردی برای این دوره نمایشگاه ایران پلاست در نظر گرفته شده است این رویداد نمایشگاهی مهمترین اتفاق صنعت پلیمر کشور محسوب میشود با کلیک بر روی لگو نمایشگاه جهت ثبت …

توضیحات بیشتر »

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن به صورت ویدئو کنفرانس بر گزار گردید

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن در مورخ 99/06/18 سه شنبه ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 19/30 دقیقه شب به مدت دو ساعت نیم به صورت ویدئو کنفرانس  برگزار شد  در این جلسه که اکثر اعضاء هیئت مدیره حضور داشتند درمورد بازارهای جدید خارجی بحث و تبادل …

توضیحات بیشتر »

سی و یکمین جلسه هیئت مدیره به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید

سی و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن سه شنبه  مورخ 99/05/28 به صورت ویدئو کنفرانس به مدت دو ساعت  برگزار گردید و تمام اعضاء هیئت مدیره انجمن به صورت فعال به بیان نقطه نظرات خود درمورد مسائل روز و راهبرد های انجمن پرداختند

توضیحات بیشتر »

سی امین جلسه هیئت مدیره به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

سی امین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تولید کنندگان تجهیزات پلیمری در تاریخ 99/05/07 به مدت دو ساعت به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید 

توضیحات بیشتر »

بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره به صورت ویدیو کنفرانس برگذار شد

بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری در تاریخ 99/03/20 به مدت 2 ساعت به صورت ویدیو کنفرانس برگذار گردید.

توضیحات بیشتر »

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره به صورت ویدیو کنفرانس برگذار شد

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری در تاریخ 99/03/13 به مدت 2 ساعت به صورت ویدیو کنفرانس برگذار گردید.  

توضیحات بیشتر »

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره به صورت ویدیو کنفرانس برگذار شد

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری در تاریخ 99/02/30 به مدت 2 ساعت به صورت ویدیو کنفرانس برگذار گردید.

توضیحات بیشتر »