اخبار و مصوبات هیئت مدیره

برگزاری جلسه پنجاه و پنجم هیئت مدیره انجمن

جلسه پنجاه و پنجم هیئت مدیره انجمن سه شنبه مورخ 1400/07/06 به صورت مجازی و با حضور کارشناسان میهمان جهت شور و مشورت تخصصی برگزار گردید در این جلسه که اکثر اعضاء حضور داشتند موضوع تاسیس تعاونی  جهت رفع نیاز اعضاء به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و میهمانان …

توضیحات بیشتر »