اخبار و مصوبات هیئت مدیره

چهل وسومین جلسه هیئت مدیره انجمن برگزار گردید

چهل وسومین جلسه هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء سه شنبه مورخ 1399/12/05 به صورت مجازی برگزار گردید در این جلسه اعضاء پیرامون موضوعات طرح های تعرفه و مشکلات پیش آمده در نمایشگاه مجازی به بحث و تبادل نظر پرداختند .

توضیحات بیشتر »

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره برگزار گردید

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن سه شنبه مورخ 99/11/21 به صورت مجازی به مدت دوساعت برگزار گردید در این جلسه که اکثریت اعضاء حضورداشتند موضوع نمایشگاه مجازی ایران و همچنین شورای راهبردی ماشین سازی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضاء نقطه نظرات خودرا مطرح …

توضیحات بیشتر »

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره برگزار شد

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره سه شنبه مورخ 99/11/07 ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 7/30 شب به مدت دوساعت نیم  به صورت مجازی برگزار شد .  در این جلسه که اکثریت اعضاء حضور داشتند موضوعات واردات بی رویه ماشین آلات ، نمایشگاه مجازی ایران و شورای ماشین …

توضیحات بیشتر »

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن برگزار شد

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن سه شنبه مورخ 23 دی ماه 1399 به مدت دوساعت نیم به صورت مجازی با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید در این جلسه اعضاء محترم به بحث تبادل نظر درمورد شرایط اقتصادی پیش روی صنعت ماشین سازی کشور پرداختند 

توضیحات بیشتر »

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن برگزار شد

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن سه شنبه مورخ 99/10/09 از طریق ویدئو کنفرانس برگزار گردید در این جلسه که اکثریت اعضاء حضور داشتند در مورد مسائل پیرامون ماشین آلات پلیمری بحث و تبادل نظر شد 

توضیحات بیشتر »

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره برگزار شد

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن سه شنبه مورخ 99/09/25 به صورت ویدئوکنفرانس با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید در این جلسه اعضاء هیئت مدیره به بحث و تبادل نظر در مورد عمق ساخت داخل پرداختند 

توضیحات بیشتر »

سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن برگزار گردید

سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن از طریق ویدئو کنفراس سه شنبه مورخ 99/09/04 به مدت دوساعت برگزار شد در این جلسه که اکثر اعضاء حضور داشتند درمورد عمق ساخت ماشین آلات و تجهیزات پلیمری و نحوه احراز آن بحث و تبادل نظر شد و طرحهای پیشنهادی اعضاء مورد …

توضیحات بیشتر »

سی وششمین جلسه هیئت مدیره انجمن برگزار شد

سی و ششمین جلسه هیئت مدیره سه شنبه مورخ 99/08/20 از طریق ویدئو کنفرانس به مدت دو ساعت برگزار گردید در این جلسه که اکثر اعضاء حضور داشتند در مورد شرکت نکردن انجمن در نمایشگاه ایرانپلاست 14 بحث و گفتگو شد  

توضیحات بیشتر »

سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره برگزار گردید

سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن روز سه شنبه مورخ 1399/07/29 به مدت دوساعت از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد در این جلسه که اکثریت اعضاء حضور داشتند مباحث مربوط به نمایشگاه مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت حساسیت هیئت مدیره نسبت به منافع اعضاء انجمن باعث …

توضیحات بیشتر »