اخبار و مصوبات هیئت مدیره

بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره به صورت ویدیو کنفرانس برگذار شد

بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری در تاریخ 99/02/23 به مدت 2 ساعت به صورت ویدیو کنفرانس برگذار گردید.

توضیحات بیشتر »

بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن به صورت ویدیو کنفرانس برگذار شد

بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری در تاریخ 99/02/16 به مدت 2 ساعت و نیم به صورت ویدیو کنفرانس برگذار شد.

توضیحات بیشتر »

بیست و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن به صورت ویدیو کنفرانس برگذار شد

بیست و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری در تاریخ 99/02/09 به صورت ویدیو کنفرانس برگذار شد. این جلسه با مشارکت اکثر قریب به اتفاق اعضاء هیئت مدیره با موضوع راه کارهای حمایت از واحدهای عضو به مدت 2 ساعت و نیم، از …

توضیحات بیشتر »