مکاتبات انجمن

ثبت نام نمایشگاه ایران پلاست 14 شروع شد بزرگترین و مهمترین رویداد صنعت پلیمر کشور- 5 الی 8 دی ماه 1399 – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

پیرو جلسه 99/06/31 با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نمایشگاه ایران پلاست 14 قطعا برگزار میشود و تمهیدات منحصر به فردی برای این دوره نمایشگاه ایران پلاست در نظر گرفته شده است این رویداد نمایشگاهی مهمترین اتفاق صنعت پلیمر کشور محسوب میشود با کلیک بر روی لگو نمایشگاه جهت ثبت …

توضیحات بیشتر »