مقالات منتخب

مجمع عادی و عمومی انجمن سه شنبه 1400/08/11 بعد از دوسال برگزار شد

مجمع عمومی و عادی انجمن بعد از دوسال وقفه بدلیل شرایط بهداشتی کرونا برگزار شد و هیئت مدیره جدید انتخاب ومشغول به کار شدند در ابتداء ضمن خوش آمد گویی از طرف رئیس هیئت مدیره قبلی هیئت رئیسه مجمع از طرف اعضاء حاضرانتخاب شدند و بعد گزارشی از فعالیتهای انجمن …

توضیحات بیشتر »